5. Memorijalni turnir „Igor Malek“, Sisak

07.05.2016., 5.Memorijalni turnir „Igor Malek“, Sisak

2 mj. cicibanke, kate: Lucija Bjelčić.
2 mj. cicibani, kate: Sebastian Pejić.
3 mj. mlađe učenice, kate: Dora Dropučić.
3 mj. mlađi učenici, kate: Mislav Grizelj.
3 mj. učenici borbe -30kg: Dorian Pejić.
2 mj. učenici borbe -30kg: Roko Bjelčić.
2 mj. učenice borbe -44kg: Marta Štembal.