28.05.2016. PRVENSTVO UČENIKA ZKS

28.05.2016. Prvenstvo učenika ZKS-a

1 mj. borbe učenice 1/2 razred laka kategorija: Lucija Bjelčić
2 mj. borbe učenici 5/6 razred laka kategorija: Roko Bjelčić
3 mj. kate učenice 2 razred: Lucija Harjaček
3 mj. kate učenice 2 razred: Iskra Korač
3 mj. borbe učenice 3/4 razred laka kategorija: Korina Kalac
3 mj. borbe učenici 5/6 razred laka kategorija: Saša Sladojević
3 mj. borbe učenici 5/6 razred teška kategorija: Nikica Kolmanić
3 mj. kate učenici 5/6 razred: Saša Sladojević