6.5.2018. Zagrebačka školska karate liga – Kate 2017/2018

3 mj. cicibanke kate, B liga: DROPUČIĆ ANA
3 mj. mlađe učenice kate: DROPUČIĆ ANA, BOCKOVAC  MARGITA, BALJAK  IVA, KALAC  VINKA
3 mj. učenice kate: LJUBIČIĆ  DORA  PETRA, DROPUČIĆ  DORA,  BUŠKULIĆ  LANA,  KALAC  KORINA